Prawa autorskie

UWAGA:

Prawa autorskie: ©Tomasz Kucina
Wszelkie prawa zastrzeżone!
Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie do celów osobistych i komercyjnych wszelkich treści bez pisemnej zgody
autora zabronione.
Autor publikuje treści pod własnym imieniem i nazwiskiem.
Naruszenie praw autorskich będzie skutkowało sankcjami prawnymi.
( Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. Ustawa z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.)
Info:
Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Prawo autorskie działa automatycznie – ochrona praw autorskich rozpoczyna się z chwilą ustalenia utworu, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności przez jego twórcę. Utwór nie musi przy tym być skończony.

Komentarze